Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

madinsane

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"

November 12 2019

madinsane
5016 36c5 500
Z Wielkiej Rycerzowej wracając. Beskid Żywiecki, jak zawsze. 2019, październik, wczoraj.
Reposted frommaardhund maardhund viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8634 b33f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
madinsane
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
madinsane
1866 f47e 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

October 29 2019

madinsane
madinsane
3825 72ff 500
Reposted fromtichga tichga viakompleksdziury kompleksdziury

October 28 2019

madinsane
madinsane
6598 ec43 500
Reposted fromdeszcz deszcz viakompleksdziury kompleksdziury
madinsane
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viazabka zabka
madinsane
8297 f3b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazabka zabka
madinsane
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viazabka zabka
madinsane
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
Reposted fromflesz flesz viazabka zabka
madinsane
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
madinsane
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viazabka zabka
madinsane
7111 c7f6 500
napis w łazience na oddziale zamkniętym - zbiory własne
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viazabka zabka
madinsane
5312 be40 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viazabka zabka
madinsane
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
madinsane
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viazabka zabka
madinsane
Chciałbym rozeznać się w sobie, póki nie będzie za późno.
— Jean-Paul Sartre, Mdłości
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl