Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2020

madinsane
madinsane
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
madinsane
madinsane
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viadoubleespresso doubleespresso
madinsane
Czasami trzeba się zrelaksować. Zaufać temu, co się dzieje. Mieć wiarę w to, że wszystko się ułoży.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
madinsane
5536 8eb6 500
madinsane
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
madinsane
madinsane
madinsane
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
madinsane
5257 3277 500
madinsane
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viazabka zabka

May 01 2020

madinsane
Reposted fromhairinmy hairinmy viazabka zabka
madinsane
Dr House: Każdy człowiek jest nieszczęśliwy. Nie można tego zmienić, bo nie zmieniają się ludzie.
Cate: Chciałbyś w to wierzyć, bo wtedy uwalniasz się od odpowiedzialności za swoje nieszczęście.
Reposted fromnezavisan nezavisan viazabka zabka
madinsane
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
madinsane
3706 1b51 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazabka zabka
madinsane
Błaha rzecz staje się czymś ważnym, ponieważ tak o tym zdecydowaliśmy.
— Ryszard Kapuściński
Reposted from0 0 viazabka zabka
madinsane
Znam ten mrok. To poczucie samotności i zagubienia. Tę walkę, żeby wstać rano z łóżka. Żeby stawiać jedną ociężałą z żalu stopę przed drugą.
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...