Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

6994 9787
Reposted fromfuckblack fuckblack viaoutofmyhead outofmyhead

July 24 2017

madinsane
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viainspirations inspirations
madinsane

"Tobie jednemu na tym świecie mogę wszystko powiedzieć, zwierzyć ci się z najgłębszych tajemnic. Dla ciebie jednego mogłabym wyrzec się tajemnic, gdybyś tego chciał. Mogłabym cię do najgłębszego bólu mojego dopuścić, do każdej mojej udręki, do każdej myśli mojej, najbardziej nawet podłej, bo podłość skrywa się w każdym z nas, do każdej zdrady moich uczuć, do każdego mojego lęku. Gdybyś chciał, mógłbyś zamieszkać w mojej wyobraźni i nie pozwolić mi wyobrazić sobie niczego, czego byś nie chciał, w moich snach i nie pozwolić mi nawet śnić, o czym byś nie chciał."

— Wiesław Myśliwski
madinsane
5933 af36
Reposted frombanitka banitka viafajnychnielubie fajnychnielubie
madinsane
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viastonerr stonerr
madinsane
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viastonerr stonerr
madinsane
madinsane
Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję.
Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Przybora
Reposted from21gramow 21gramow viastonerr stonerr
madinsane
madinsane
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
madinsane
7419 fddb
Reposted fromoll oll viahaber haber
madinsane
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viastonerr stonerr
madinsane
8678 edc4 500
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
2740 0a1b 500

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

2740 0a1b 500

verycoolpics:

Very cool looking Field of Wheat next to Lavender 

madinsane
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć. 
— Terry Pratchett, "Ruchome Obrazki"
madinsane
9990 2bb9
Reposted fromnazarena nazarena viastonerr stonerr
madinsane
9666 f573
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl