Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

madinsane
1047 d99f
“Boy meets girl – from Outer Space” by Weegee (Arthur Fellig), c. 1955, New York 
7784 4e8d 500
6191 b27f

jeannecrains:

Mary Pickford photographed at the Hartsook studio, February 1918

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
madinsane
Nantes.
Reposted fromfam fam viaciarka ciarka
madinsane
0854 f6c5 500
Tom Waits
7205 026c 500
Reposted fromamatore amatore

April 03 2017

2622 e6df
Reposted fromamatore amatore
madinsane
6901 2575 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaikari ikari
2621 88a8
Reposted fromamatore amatore
madinsane
7494 85cc
Reposted fromBabyLemonade BabyLemonade vialexxie lexxie
madinsane
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vialexxie lexxie
madinsane
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie
madinsane
3328 81fe 500
Reposted frommalgorzatahalber malgorzatahalber vialexxie lexxie
madinsane
8399 3809
madinsane
Pójdziemy ze sobą powoli obok, do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo, bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach. Okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca.  I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz
madinsane
madinsane
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
madinsane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl