Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

madinsane

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viadrozdzi drozdzi
madinsane
Make it happen. Shock everyone.
6151 4dd8
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viadrozdzi drozdzi
3629 db5e 500

coltre:

I took this picture in the atrium of the National Gallery of Modern Art, Rome.

Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viadrozdzi drozdzi
madinsane
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viatraampek traampek
madinsane

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viatraampek traampek
madinsane
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viatraampek traampek
madinsane
2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viameelt meelt

June 15 2015

madinsane
4040 b345
Reposted fromrol rol vialugola lugola
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem vialugola lugola
madinsane
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless vialugola lugola
madinsane
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior vialugola lugola
madinsane
0944 b070
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaczarnemajtki czarnemajtki
madinsaneRowena Ravenclaw in 2015 op: bella-morts
Reposted frompannakojot pannakojot viahogwarts hogwarts
madinsane
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viajakubzulczyk jakubzulczyk
madinsane
5604 8bcd 500
Reposted frommolotovcocktail molotovcocktail viastonerr stonerr
madinsane
6753 862a 500
Reposted frompesy pesy viastonerr stonerr
madinsane
  • me: wow I'm fat
  • me: maybe I look ok
  • me: I AM PERFECT THE WAY I AM
  • me: I'm fucking disgusting I'm losing weight now
  • me: I am more than just my weight!
  • me: who the fuck cares about anything
  • me: I AM SO FAT.
  • me: idk curves are beautiful i am beautiful
  • me: i hate myself
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viapozeczkowa pozeczkowa
1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viastonerr stonerr
madinsane
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl