Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

madinsane
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viaoll oll
madinsane
0365 9314 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaoll oll
madinsane
9159 4b89 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
madinsane
Nie wierzyłem w cuda, bo nawet jeśli się przydarzały, to nie mnie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
madinsane
0255 5d8e 500
Reposted fromsheismysin sheismysin vianikotyna nikotyna

March 09 2019

madinsane
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
madinsane
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
madinsane
1935 b3d6 500
Reposted fromczinok czinok viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
madinsane

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaczarnemajtki czarnemajtki
madinsane
Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić, nawet pod przykrywką miłości.
— Francesca Palumbo (Luna)
madinsane
9792 beb7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapsikusrene psikusrene
madinsane
9533 42b9 500
Reposted fromelegy elegy viapsikusrene psikusrene
madinsane
0139 8da3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsikusrene psikusrene
madinsane
6465 3dc6 500
Reposted fromtogether-forever together-forever viazmora zmora
madinsane
0022 5b9f 500
Reposted frommodalna modalna viazmora zmora
madinsane
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie

February 25 2019

madinsane
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa
madinsane
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamalinowowa malinowowa
madinsane
3132 0d25 500
Reposted fromjanka89 janka89 viamalinowowa malinowowa
madinsane
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl